ผลงานนักเรียน หน้าแรก


9 กันยายน 2556
ด.ญ.ปัณณธร ฉกาจธรรม ชนะเลิศการแข่งขันพูด Imprompth Speed ระดับเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556
30 พฤษภาคม 2555
สอบได้คะแนน O-NETคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ ปี 2555 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และ เด็กชายชยุต บุรีทาน สอบได้คะแนน Pre-En M.1 2555
28 พฤษภาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบเข้าขั้น ม.1
18 เมษายน 2555
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้ที่ 1 ผลการสอบแข่งขัน Pre - En M.1 ปี 2555
18 เมษายน 2555
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 สอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ทุกคน

1
2