ผลงานนักเรียน หน้าแรก
 
18 เมษายน 2555
เด็กชายศุขทัช เด่นกีรติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จาก ฯพณฯสุรยุทธ จุลานนท์
เด็กชายศุขทัช เด่นกีรติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จาก ฯพณฯสุรยุทธ จุลานนท์

 เด็กชายศุขทัช  เด่นกีรติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จาก ฯพณฯสุรยุทธ จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี ปีพุทธศักราช 2551

 
 
  ย้อนกลับ